Disclaimer

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar wij op onze website direct of indirect verwijzen (door hyperlinks of deep links), en wij maken ons deze inhoud niet eigen. Wij verklaren echter dat op het moment waarop de links werden geplaatst geen illegale inhoud te zien was op de gelinkte pagina‘s.

Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s hebben wij geen invloed. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van elke inhoud op alle gelinkte pagina’s die werd gewijzigd nadat de link werd geplaatst. Dat geldt voor alle links en verwijzingen die in de eigen webshop werden geplaatst.

Voor een illegale, foutieve of onvolledige inhoud, en in het bijzonder voor schade die ontstaat door het gebruiken van dergelijke informatie, is enkel de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk. Indien wij in kennis worden gesteld van illegale, onwettige of foutieve inhoud op bepaalde websites, zullen wij de link naar deze websites verwijderen.